Ikke på toppen efter ferien?

Er du ikke på toppen efter ferien? 

Man kan føle sig ”nede” og man kan være ”på toppen”. Når man føler sig nede kan man næsten ikke huske sin vanlige glæde, begejstring og entusiasme for arbejdet.

Måske havde du håbet at det bare lige var en ferie der skulle til før du var på toppen igen? Og nu, hvor du er tilbage i hverdagen, mærker du at du stadigt føler dig nede. Hvis du var stresset og nedkørt, initiativforladt før ferien, så er det muligvis blevet endnu værre.

Hvis du er træt, udbrændt eller stresset kan det være vigtigt at lære at slappe af på en mere konstruktiv måde, der udnytter tankens kraft. Det samme gælder hvis du ”bare” savner kreativitet, arbejdsglæde og energi.

Sten Svensson  har skrevet en bog, der hedder  ”tro på det!”  her opfordrer han til at du tester dine tanker.

Test dine tanker

Har jeg  lov til at være glad?

Har jeg lov til at være nysgerrig?

Har jeg lov til at tage en dag af gangen?

Har jeg lov til at blive værdsat?

Har jeg lov til at være mig selv?

Har jeg lov til at være den jeg er?

Har jeg lov til at blive begejstret?

 

Lad tankerne flyve lidt højt

Hvis man lytter til sin mavefornemmelse, så betyder det at man er åben for sine følelser og for tanker, der er mindre bevidste.  Det gør en mere åben overfor nye ideer – og gør at man tør lade tankerne flyve lidt højt ind imellem – og deraf kommer der så måske engang imellem en ny ide eller inspiration til en forandring i ens liv. Arbejdsmæssigt eller privat. Hvis man tør.

Det kan være gavnligt at øve sig i at lytte til sin mavefornemmelse. Man kan blive bedre til det gennem mindfulness-meditation, hypnose og narrativ terapi.

Udnyt dine muligheder

Jeg vil gerne hjælpe dig til at udnytte dine muligheder bedre.

At forbedre din evne til at tackle modgang.

At genfinde glæden og begejstringen. Livsgnisten. Arbejdsglæden.

At være på toppen.

Er du den perfekte medarbejder? – så pas på

Gå-hjem-møde eller foredrag om stress

Mit nyeste tilbud indenfor arbejdsmiljø er et foredrag, hvor jeg beskriver det moderne arbejdsmarked på godt og ondt. Især fokuserer jeg på den stressproblematik, der synes at være en uundgåelig følge af det moderne arbejdsliv. Ansvaret for stressen ligger hverken hos ledelsen, hos samfundet eller hos individet, men hos alle parterne på en gang.

Det perfekte menneske på det grænseløse arbejdsmarked.
I foredraget problematiserer jeg kravene til den perfekte medarbejder og følger det op med et diskussionsoplæg om handlemulighederne for samfundet, arbejdspladsen og den enkelte.
Det er også muligt at arbejde med stresshåndteringsøvelser – fx i form af af meditative metoder som mindfulness, hypnoterapi og storytelling.

Gå-hjem-møde
Foredraget kan fx bruges som et gå-hjem-arrangement eller til et indlæg på en temadag på en arbejdsplads.
Det er min erfaring at det skaber indsigt i egen arbejdsstil og lyst til at diskutere stress på en konstruktiv måde.