Find skatten – brug kroppen

Find skatten – brug kroppen

Hvis du vil udvikle dig som person, er det vigtigt at give plads til nye måder at erkende på. Jeg vil i denne artikel komme nærmere ind på, hvordan vi som mennesker indeholder en mængde ressourcer, som vi ikke altid gør brug af.

I vores daglige arbejdsliv  og skolegang er vi trænede i at bruge vores tænkning og erkende så rationelt som muligt. Vores erfaring med det følelsesmæssige er mest knyttet til situationer, hvor vi ”taber hovedet” og bliver vrede eller kede af det, eller forelskede.  Vi har derfor ikke meget træning i at bruge andre erkendemåder end den rationelle i forhold til problemløsning eller som et middel til personlig udvikling.

Gode teknikker

Mindfullness, visualisering og hypnose er gode teknikker, hvis man ønsker at  opnå man større mental frihed og evne til at reagere på forstyrrende tanker.

Mindfullness har meget til fælles med hypnosen. Hypnose har en mystisk klang i manges ører. Det skyldes nok at man tidligere optrådte med hypnose og at det der handlede om at få folk til at overskride nogle grænser, sådan at det blev morsomt og underholdene at kigge på. Faktisk meget sammenligneligt med moderne reality-tv.

I virkeligheden er hypnose ganske harmløst. Man mister ikke kontrollen over sig selv. Den nærmeste sammenligning er meditation, der også handler om at bringe sig selv i en anden mental tilstand.

At hypnotisere sig selv eller blive hypnotiseret handler om at komme i trance. Nogle mennesker kommer let i trance, andre har langt sværere ved det. Det er ligesom så meget andet her i tilværelsen også en træningssag.

Milton Erickson, der er berømt for sin hypnoterapeutiske tilgang, beskriver i sin bog ”And My Voice Will Go With You”(1982), hvordan man langsomt kan lære at komme i trance ved at lade som om man er i trance.  Ideen er, at trance er en tilstand i kroppen og sjælen og ved at foregive at man er i den, begynder man langsomt at nærme sig tilstanden.

I trance har man sin opmærksomhed rettet indad

Den letteste måde at komme i trance på, er ved at en hypnoterapeut inducerer trancen for en. Det vil sige at terapeuten langsomt taler til en i takt med ens vejrtrækning og hjælper en med at koble bevidstheden mere og mere fra. Mindfulness starter også med et øget fokus på vejrtrækningen.

Hvis man vil arbejde med selvhypnose kan man søge hjælp i en af de mange apps, der er på markedet. Man kan sætte sig meget komfortabelt og tage nogle meget dybe vejrtrækninger, mens man mentalt forbereder sig på at trænge dybere ned i sig selv end den almindelige dagligdags bevidsthed normalt når.  Til det formål kan man eventuelt bruge den app, jeg har lavet, der hedder “Psykologens Værktøjskasse.”

Fokuseret opmærksomhed

Trance er kort fortalt en ændret bevidsthedstilstand, hvor man har en intens fokuseret opmærksomhed. Man har sin opmærksomhed rettet indad og er ikke særlig fokuseret på de ydre sanser. På den måde minder trancetilstanden om at falde i staver. Man kører sin almindelige rationelle bevidsthed ned på lavt blus og giver dermed plads til en mere helhedsorienteret og kropslige, intuitiv erkendelse.

Gennem selvhypnose eller hypnoterapi  kan man få adgang til sine ubevidste ressourcer. Nogen gange dukker der noget op under trancen, som man ikke kunne have fundet frem til via sin almindelige bevidstheds logik. Det svarer lidt til det, man oplever i drømme. I modsætning til hvad mange mennesker tror, er det ikke sådan at man under hypnose ikke ved hvad der foregår.

Den rationelle bevidsthed er hele tiden med på sidelinien og man behøver derfor ikke være bage for at miste kontrollen over sig selv.  De fleste moderne menneskers problem er det omvendte: Vi er nemlig ofte så trænede i rationel og bevidst ræsonnering, så vi har svært ved at give plads til andre erkendemåder i os selv.

Visualiseringsøvelser kan bryde vanemæssige begrænsninger

Hvis man har et område i sit liv, som man ønsker at forandre, handler det om at ændre sin mentale indstilling på et dybere plan. Her er visualiseringsøvelser og fortællinger gode. De virker direkte ind på os og bryder vores vanemæssige begrænsninger. Som hypnoterapeut – og i forbindelse med almindelig samtaleterapi – har jeg oplevet, hvordan en introduktion af et eventyr eller en metafor har skabt en åbning, der kunne hjælpe personen til at skabe forandring i sit liv. Med lidt øvelse kan alle mennesker lære selv at afstedkomme forandringer via visualiseringsøvelser eller fortællinger.

Efterhånden som man får mere træning behøver man ikke nødvendigvis ligge eller sidde ned i enerum med lukkede øjne under en selvhypnose, men som nybegynder er det helt klart en hjælp. Meditativ musik kan også være en stor hjælp.

At bruge visualiseringsøvelser og trance i pressede situationer

Når man bliver mere garvet kan man fremkalde en hypnotisk tilstand – altså en slags vågen trancetilstand, som ikke er synlig for andre – samtidig med at man fx er til et møde. Personligt bruger jeg mit indre billede af en fiskehejre i situationer, hvor jeg er ved at blive mere revet med af en stemning, end jeg ønsker. Så ”letter” jeg mentalt. Jeg oplever mig selv som en fiskehejre, der betragter det hele lidt på afstand. Fiskehejren flyver ikke skræmt op, som visse andre fugle, men letter stille og roligt og cirkler et par gange over territoriet og lander lidt på afstand af det, som den gerne vil lægge afstand til. Fordi jeg har arbejdet meget med visualiseringer af fiskehejrer, kan jeg hurtigt lave en sådan visualiseringsøvelse. Og det virker! Som bevidst, rationel person bliver jeg også pludselig lidt bedre til at betragte situationen lidt på afstand. Holde det ud i strakt arm.

At have et billede eller et symbol, som man kan fremkalde mentalt, kan give fornyede kræfter pressede situationer. At få fat i andre sider af sig selv end de rent rationelle er i sig selv en god fornemmelse.