Eksistentielle grundtemaer

Vi har begge været optaget af det eksistentielle helt siden vores studietid.
Også i vore eget liv har vi stiftet bekendtskab med eksistentielle kriser med meningsløshed, dødsangst og ensomhed til følge.  Det er tunge emner.

Ensomhed og dødsangst

En tolvårig dreng, der ved at hans far skal dø. En ung mor, der ved at hun skal dø fra sine små børn før de når skolealderen. En 30 årig mand, der ved at hans kone snart vil dø.
Disse mennesker oplever meningsløsheden på nært hold. De er ensomme i den forstand at de skal dø alene eller føler sig alene om at miste.

Meningsløshed

Mennesker, der oplever meningsløshed eller føler sig konfronteret med døden kan blive angste.
Når man arbejder med angsten kan man imidlertid også opleve en ny meningsfuldhed.
Oplevelsen af at man kan skabe mening midt i det meningsløse som psykologen Victor Frankl, der i koncentrationslejren under 2. verdenskrig fandt sin egen mening.  For eksempel valgte han at forære sit tæppe væk, selvom han frøs eller han valgte at give noget af sin mad til en døende mand, selvom han selv sultede. På den måde lykkedes det ham at overleve både mentalt og fysisk, fordi det føltes meningsfuldt, det han gjorde.

grundtemaer